Andrej Pezelj: Umetnost in fikcije subverzivnosti

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


Namen seminarja ni izključno podrobno analiziranje kuratorskih praks ali teorije, ki bi se neposredno nanašala na področje kuriranja. Seminar bo usmerjen k analizi umetnosti preko področij, ki na prvi pogled nimajo veliko skupnega s tistim, kar razumemo kot avtonomna umetnost. Del predavanj se bo osredotočal na zgodovinsko analizo različnih insititucij v umetnosti. Pri tem bo pojem institucije razumljen v relativno širokem pomenu besede.

Drug del predavanj bo poskušal opozoriti na biopolitični aspekt sodobne umetnosti. Skozi analizo različnih medicinsko-psihiatričnih besedil od 18. do 20. stoletja bomo umetnost analizirali z medicinsko-higienske perspektive. Takšen pristop bo podal nov pogled na avantgardna gibanja minulega stoletja, a tudi na sodobno aktivistično umetnost, ki jo lahko razumemo kot prakso, ki prispeva k uresničenju večstoletnih naporov oblasti k bolj zdravi in srečni družbi.

Jacob Mohr, Dokazi, okrog 1910, Prinzhorn.


Andrej PezeljAndrej Pezelj (1978)
Rojen na Reki na Hrvaškem. Leta 1998 se je vpisal na ljubljansko Akademijo za likovno umetnost, kjer je leta 2003 tudi diplomiral. V času študija je v sklopu programa Erasmus obiskoval National college of Art and Design v Dublinu. Leta 2004 se je preselil v Pariz, kjer je diplomiral na Fakulteti Paris VIII. Leta 2016 je doktoriral na Filozofski fakulteti, smer sociologija kulture, pri mentorju Rastku Močniku. Predava teorijo in kritiko umetnosti na Akademiji umetnosti na Univerzi v Novi Gorici.

Scroll up