Barbara Borčić: Seminar Analiza umetniškega dela

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


Seminarja Kritika in Analiza umetniškega dela sta nasledila Seminar iz pisanja, ki smo ga vpeljali v sedmem letu šole (2003/2004), da bi zapolnili vrzel v teoretski in kritiški refleksiji ter spodbudili pisanje o sodobnih umetniških praksah, iniciirali nove diskurze, metode zapisovanja in zgodovinjenja umetniških praks.


Barbara BorčićBarbara Borčić (1954)
Umetnostna zgodovinarka in anglistka; študirala medijske študije in antropologijo na ISH – Institutum Studiorum Humanitatis – Fakulteta za podiplomski humanistični študij v Ljubljani. Programska svetovalka Zavoda za sodobno umetnost SCCA−Ljubljana. Na področju sodobne umetnosti deluje kot kuratorka, publicistka, urednica in avtorica knjig s statusom samostojne ustvarjalke na področju kulture. Prejemnica priznanja Izidorja Cankarja (2005). Članica mednarodnega združenja umetnostnih kritikov AICA (International Association of Art Critics, Pariz) in mednarodnega združenja kustosov sodobne umetnosti IKT (International Association of Curators of Contemporary Art, Amsterdam). Vodja projektov v okviru Zavoda SCCA−Ljubljana: Videodokument: Video umetnost v slovenskem prostoru 1969–1998, Videospotting, Internet Portfolio, PlatformaSCCA, Manifesta na domačem pragu, Kaj storiti z Balkansko umetnostjo, Kaj storiti z avdiovizualnimi arhivi in sourednica knjižne zbirke Žepna in publikacij PlatformaSCCA. Vodi program Brez žebljev in podstavkov in video arhiv Postaja DIVA.


Seminar podpira Zaklada Kultura nova v okviru programskega razvoja skupnih platform v JV Evropi.

Scroll up