Spopadanje z družbenimi in političnimi nujnimi zadevami na področju umetnostne prakse

by

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Letnik 13
Serija predavanj

Maria Hlavajova
Spopadanje z družbenimi in političnimi nujnimi zadevami na področju umetnostne prakse:
BAK, basis voor actuele kunst, kot študija primera
Zavod SCCA-Ljubljana, torek, 16. 11. 2010 ob 20. 00
Mestna galerija Nova Gorica, sreda, 17. 11. 2010 ob 19. 00


Maria Hlavajova, umetniška direktorica BAK, basis voor actuele kunst, iz Utrechta na primeru BAK, ki ga je bila ustanovila leta 2003, raziskuje možnosti, ki jih ima umetnostna ustanova, da služi kot javni prostor kritike in dialoga. Umetnostni in intelektualni kontekst BAK kot “prostora umetnosti in misli” rabi kot študija primera, ob kateri so izpostavljeni ideali umetnostne ustanove, ki si prizadeva odzivati na izzive, izražene v nenehnem gibanju umetnostnih praks. Ta pristop, ki ga označujejo udeleženost, diskurzivnost, produkcija, fleksibilnost, fluidnost in kritičnost, je v številnih pogledih nasproten glavnemu toku institucionalnih modelov. BAK-ova investicija v dva življenjsko pomembna odnosa – povezavo umetnosti in javne sfere ter zavezništvo med umetnostno prakso in teorijo – je obravnavana skozi razpravo o številnih konkretnih projektih (med drugim neodvisnih projektih BAK, kot je npr. FORMER WEST, dolgoročen projekt raziskovanja, izobraževanja, izdajanja in razstavljanja sodobne umetnosti (2008–2013). Tovrstni projekti postavljajo nedvoumno trditev, da je umetnost del “resničnega” sveta, sveta, polnega družbenih in političnih nujnih primerov, in ugotavljajo, da je umetnost pravzaprav prostor vznikanja novih družbenih in političnih imaginarijev. Poleg tega ti projekti prevzemajo vlogo umetnosti kot proizvajalke vednosti, kar implicira, da mora glavni navdih in orodje umetnosti – domišljija – vsakokrat ostati v osrčju vsakršne sodobne kritiške institucionalne prakse.


Poročilo s predavanja
Napoved predavanja v Novi Gorici

Scroll up