ŠUM: Kaja Kraner: Estetika relacij: sodobna umetnost med modernizmom in postsodobnostjo

by

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 17


Po predavanju Fulguracija: od reprezentacije k produkciji Voranca Kumarja nadaljujemo z nizom predavanj, ki ga kolektiv ŠUM organizira v sodelovanju z Galerijo ŠKUC in šolo Svet umetnosti. V četrtek, 13. decembra, ob 18. uri vabljeni na drugo predavanje v nizu Estetika relacij: sodobna umetnost med modernizmom in postsodobnostjo Kaje Kraner.

Vsa predavanja se odvijajo v Galeriji ŠKUC, pripravljajo pa jih Kaja Kraner, Domen Ograjenšek in Voranc Kumar.

O predavanju Estetika relacij: sodobna umetnost med modernizmom in postsodobnostjo

V predavanju bom v prvi fazi izhajala predvsem iz nekaterih izbranih prispevkov, v okviru katerih so se v zadnjih desetih letih postopoma začele formirati zamisli in pojem postsodobne umetnosti. Konceptualizacije postsodobne umetnosti pri tem v veliki meri izhajajo iz kritike tega, kar se je okvirno od 90. let uveljavilo kot prevladujoče razumevanje sodobne umetnosti, med drugim na podlagi formacije pred-zgodovine sodobne umetnosti kot procesa kritike modernističnega avtonomnega umetnostnega dela in dematerializacije umetnostnega objekta od 60., 70. let minulega stoletja. Kritike sodobne umetnosti s stališča konceptualizacij postsodobne umetnosti se hkrati v veliki meri osredotočajo natanko na tisto, kar je bilo kot predmet kritike s strani formirajoče se ideje sodobne umetnosti v nekem smislu izvrženo – avtonomni umetnostni objekt. Če sodobno umetnost zaznamujejo predvsem kulturnoštudijska teorija recepcije ter tekstualni in pragmatični model mišljenja kulturnih fenomenov, bom tako v predavanju poskušala premisliti tudi, kakšne bi lahko bile temeljne razlike med modernističnimi konceptualizacijami avtonomnega umetnostnega dela in postsodobnimi aktualizacijami avtonomnega umetnostnega objekta.


 Kaja Kraner primarno deluje kot piska kritiških, teoretičnih besedil in radijskih oddaj na področju sodobnih umetnosti (ŠUM, Radio Študent, Likovne besede, Dialogi, Maska, Amfiteater, Časopis za kritiko znanosti, ISH Monitor idr.). Bila je programska sodelavka Pekarne Magdalenske mreže, je članica uredništva revije ŠUM in redaktorica oddaje Art-area na Radiu Študent. V dosedanji praksi se je osredotočala predvsem na relacijo med umetnostjo, teorijo in politiko ter produkcijske okoliščine sodobne umetnosti. Trenutno zaključuje doktorski študij, v okviru katerega raziskuje narative sodobne umetnosti v slovenskem prostoru.


Foto: arhiv SCCA-Ljubljana


PROGRAM:

Voranc Kumar: Fulguracija: od reprezentacije k produkciji
Torek, 4. 12. 2018, ob 18. uri

Kaja Kraner: Estetika relacij: sodobna umetnost med modernizmom in postsodobnostjo
Četrtek, 13. 12. 2018, ob 18. uri

Domen Ograjenšek: Fever Theory
Četrtek, 20. 12. 2018, 18. uri


Niz predavanj organizira revija ŠUM v sodelovanju z Galerijo Škuc in šolo Svet umetnosti.

               Svet umetnosti / World of Art

Projekt podpira Zaklada Kultura nova v okviru programskega področja razvoja skupnih platform v JV Evropi.

Scroll up