Suzana Milevska: Kurator kot prevajalec teorije v prakso

by

Laboratorij kuratorskih praks
2008/2009
Letnik 12

Delavnica v štirih delih

10.-13. april 2009
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana
Rok za prijavo: 1. 4. 2009


Štiridnevna delavnica bo poskušala pokazati, kako pomembno je razmerje med sodobnimi kuratorskimi praksami in teoretskimi diskurzi in kako nujno je, da se epistemološko razjasni tudi pozicijo sodobnega kuratorja. S terminom “prevod” (namesto uporaba) poudarimo, da se zavedamo omejitev, ki nastopijo, kadar se teoretske koncepte uporabi za opravičevanje/zagovor kuratorske izbire modelov, strategij in odnosov, namesto da bi ti koncepti predstavljali zlasti izhodišča za samokritičen razmislek o umetnosti in kuratorskih odločitvah.

Delavnica bo ponudila odgovore na naslednja vprašanja:

  • Ali teorija omejuje kuriranje ali omogoča bolj inovativne kuratorske modele?
  • Ali kuratorji sodobne umetnosti, ki so prevzeli vlogo, da postavljajo kompleksna in socialno relevantna vprašanja, ustvarjajo bolj raznolike in kontekstualno občutljive resnice, kadar konzultirajo teoretske modele?
  • Kako procesi prevajanja raznolikih teoretskih, kulturnih in umetnostnih konceptov v specifične projekte vključujejo in promovirajo pedagoško in epistemološko odgovornost?
  • Kako pri kuriranju uporabljati teorijo, ne da bi bila njena vloga primarna?
  • Kako preplesti teorijo z vprašanji, ki se porajajo v vsakdanjem življenju?

Delavnica bo potekala v angleškem in srbskem jeziku, v okviru Laboratorija kuratorskih praks 2008/09.


PROGRAM

Delavnica bo potekala v štirih delih:

  1. Priprava in komunikacija z udeleženci
  2. Poglabljanje znanja o kuratorstvu (jutranja predavanja)
  3. Kuratorska alkimija – prevajanje teorije v prakso (popoldanske delavnice)
  4. Predstavitve/razstava

PETEK in SOBOTA, 10. in 11. 4. 2009

dopoldan: 10.00-13.30
V dveh dopoldanskih predavanjih bodo predstavljena teoretska izhodišča za različne teme in modele kuriranja, ki so zasnovani na podlagi teorij. Predstavljeni bodo primeri razstav/projektov, osnovanih na teorijah, ki raziskujejo resnico/arhiv, spol, participacijo.

popoldan: 15.00-18.00
1. dan – Bližnje branje predlaganih besedil in pogovor o vplivu različnih teorij na kuratorske prakse.
2. dan – Individualne predstavitve in delo v majhnih skupinah. Zasnova manjših projektov na podlagi predstavljenih teoretskih diskurzov in (video) del iz arhiva SCCA.

NEDELJA in PONEDELJEK, 12. in 13. 4. 2009

10.00-18.00 (odmor: 13.00-15.00)
Delo v skupinah. Cilj delavnice je oblikovanje koncepta projekta, predstavitev projekta in postavitev razstave v Projektni sobi SCCA.

 

LITERATURA

 


Mentorica delavnice je dr. Suzana Milevska.
Suzana Milevska


PRIJAVE

Cena delavnice je 25 EUR za posameznike in 35 EUR za predstavnike institucij. Kopija plačane položnice je pogoj za udeležbo na delavnici. Število mest je omejeno na deset udeležencev.

Rok za prijavo: sreda, 1. april 2009

K prijavi je potrebno priložiti kratko biografijo in kratko formulacijo, zakaj se želite udeležiti delavnice.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov: svetumetnosti@scca-ljubljana.si
ali poštni naslov ali prinesite osebno:
Zavod SCCA-Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubljana.
Uradne ure: 11.00-15.00


KONTAKT
Zavod SCCA-Ljubljana (uradne ure: 11.00-13.00)
Kontaktna oseba: Petja Grafenauer, Dušan Dovč
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 431 83 85
e-mail: svetumetnosti@scca-ljubljana.si

Scroll up