Suzana Milevska: Pogajanje: kuratorske prakse v času globalizacije

by

Laboratorij kuratorskih praks
2008/2009
Letnik 12

Predavanja Kuratorske prakse 3

Četrtek, 9. 4. 2009, ob 19. uri
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana


Pogajanje izvorno pomeni specializiran in formalni postopek reševanja sporov, ki se ga pogosto uporablja za reševanje pomembnih političnih vprašanj med sprtimi stranmi. V politiki je cilj pogajanj zgraditi skupen prostor, ki vodi k dolgoročnemu zaupanju in pogosto vključuje tretjo, nevtralno stran, ki loči vprašanja od čustev in skrbi za to, da so vpleteni posamezniki osredotočeni na proces. Pogajanje zahteva znanje iz teorije pogajanja, strokovne veščine in diplomatske izkušnje, da se nasprotujoča stališča uskladijo. Teorijo pogajanja se lahko interpretira na strukturalen, strateški, integrativen ali behaviorističen način, saj vključuje analizo odločanja, behavioristično sprejemanje odločitev, teorijo igre in integrativno analizo pogajanja.

Vse metode, ki so bile zavestno ali intuitivno že uporabljene v okviru mednarodnih kuratorskih projektov, so kuratorjem pomagale v prevajanju različnih kulturnih in političnih kontekstov pri delovanju na svetovni umetnostni sceni. Koncept pogajanja je pomemben in nujen za kuratorske poklice, saj so v umetnost, še posebej v času globalizacije, vpleteni številni akterji (umetniki, umetnostne institucije, kulturnopolitični odločevalci, sponzorji …), ki morajo priti do dogovora, da bi uresničili glavni cilj skupnega projekta. Z različnimi primeri neuresničenih projektov, ki so propadli prav v teku pogajanj, bo predavateljica pokazala na nujnost skupnega dogovora.


Suzana MilevskaProf. dr. Suzana Milevska je doktorirala na Goldsmiths College-University of London, Visual Cultures Department. Njeno študijsko in raziskovalno dela obsega postkolonialne kritike na Balkanu, razlike med spoloma in feminizem, vizualno kulturo v postsocialističnih in tranzicijskih družbah … Trenutno predava umetnostno zgodovino in slogovno analizo na Accademia Italiana v Skopju, je pa tudi gostujoča profesorica na Fine Arts, New York University – Skopje.

Scroll up