Svet umetnosti se povezuje: ALUO

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


Udeleženci in udeleženke 16. leta Sveta umetnosti in študenti in študentke dodiplomskega študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje se bodo na treh srečanjih v februarju in marcu 2018 spoznavali z delom kuratorjev in kuratork, umetnic in umetnikov, izmenjevali svoje izkušnje ter poskušali predstaviti specifike svoje umetniške ali kuratorske prakse.

Obisku umetniških ateljejev na Erjavčevi, kjer so umetniki in umetnice predstavili svoja umetniška dela, je sledili obisk Projektne sobe, predstavitev kuratorske skupine ter pogovor o izbranih besedilih o kuratorski praksi.

Srečanja so del programa Svet umetnosti in predmeta Teorija pri doc. dr. Petji Grafenauer na ALUO, Ljubljana.


Obisk Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 28. 2. 2018.

Srečanje v Projektni sobi SCCA, 14. 3. 2018.

Scroll up