Thijs Lijster: Kriza kritike in Naproti “uprostoritvi” kritike

by

Svet umetnosti | Leto 15 | Niz javnih predavanj: Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?


Thijs Lijster: Kriza kritike
Torek, 29. marec 2016, 14.40–16.20

Filozofska fakulteta (soba 343), Aškerčeva 2, Ljubljana

Kaj je “kriza kritike”, ki je v zadnjem desetletju predmet tako številnih razprav, in od kod izvira? Ali sploh lahko govorimo o krizi, če je kritika malone vseprisotna? Kakšno mesto torej zaseda umetnostna kritika v sedanji mediatizirani in globalizirani javni sferi? Predavanje začnem s kratkim zgodovinskim pregledom umetnostne kritike, nato razpravljam o vlogah kritika (npr. interpretacija, presoja, povezovanje določenega dela z družbenozgodovinskim kontekstom), o uporabi in zlorabi kritike ter o poteh, ki vodijo iz omenjene krize. Na koncu pojasnim, zakaj ima kritika v demokratični javni sferi še vedno pomembno vlogo.

Thijs Lijster: Naproti “uprostoritvi” kritike
Sreda, 30. marec 2016, 18.00
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

V drugem predavanju povežem sodobne razvojne poteze v umetnostni kritiki s “stiskanjem prostor-časa”, značilnim za moderno dobo. Prehod od moderne k sodobni umetnosti v 1980-ih je kritiko dehistoriziral in tudi deteritorializiral. Kritično si ogledam ta razvoj, a vendar trdim, da lahko z novimi teoretskimi viri proizvedemo diskurz, s katerim izstopimo iz strokovnega polja tradicionalne kritike in ustvarimo nov prostor za kritiko.

Predavanji bosta v angleškem jeziku.Thijs Lijster je docent filozofije umetnosti in kulture na Univerzi v Groningenu. Študiral je v Groningenu in New Yorku ter leta 2012 doktoriral iz Benjaminovega in Adornovega koncepta umetnostne kritike. Svoje prispevke je objavil v knjigah, kot so Conceptions of Critique in Modern and Contemporary Philosophy (2012), Institutional Attitudes (2012) in No Culture, No Europe (2015). Je sourednik knjige Spaces for Criticism: Shifts in Contemporary Art Discourses (2015). Leta 2010 je prejel holandsko/flamsko Nagrado za mlado umetnostno kritiko, leta 2015 pa nagrado za doktorske naloge, ki jo podeljujeta Boekmanov sklad in Nizozemska organizacija za znanstveno raziskovanje NWO. (Foto: Marc Schoeters)


Foto s predavanj: arhiv SCCA-Ljubljana

Predavanje Thijsa Lijsterja na Filozofski fakulteti Predavanje Thijsa Lijsterja na Filozofski fakulteti Predavanje Thijsa Lijsterja na Filozofski fakulteti Predavanje Thijsa Lijsterja na Filozofski fakulteti

Predavanje Thijsa Lijsterja v Projektni sobi Predavanje Thijsa Lijsterja v Projektni sobi Predavanje Thijsa Lijsterja v Projektni sobi Predavanje Thijsa Lijsterja v Projektni sobi


Niz javnih predavanj in delavnic Kako kritično je stanje kritiškega pisanja? pripravljata Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo in SCCA-Ljubljana in je del izobraževalnega programa Svet umetnosti, šole za kustose in kritike sodobne umetnosti.

Svet umetnosti / World of Art    Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo

Partner: Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Program Kako kritično je stanje kritiškega pisanja? podpirajo: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo, Erste sklad in Goethe Institut Ljubljana.

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani   Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo Erste sklad Goethe Institut

Scroll up