Petja Grafenauer: Kako pisati besedilo o razstavi sodobne umetnosti? (Od opisa do umestitve v kontekst)

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Letnik 13

Delavnica iz pisanja o sodobni umetnosti v dveh delih
4. in 18. 11. 2010


Delo ali projekt sodobne umetnosti ni zamejen z določeno formo, vsebino ali materialom. Ker umetniško delo danes nima prepoznavnih intrinzičnih lastnosti, hkrati pa se sodobna umetnost nahaja v vozlišču umetnostnih, estetskih, filozofskih, socioloških, političnih, medijskih, znanstvenih in mnogih drugih diskurzov, se tisti, ki si želi pisati o razstavi ali projektu sodobne umetnosti mnogokrat znajde pred številnimi navidez nerešljivimi vprašanji:

  • Kako naj se lotim ogleda razstave?
  • Kaj je tisto na kar moram biti pozoren?
  • Kje in kako pridem do informacij, ki jih potrebujem in kako naj jih uporabim?
  • Kako naj te informacije uporabim?
  • Kako naj se lotim pisanja?
  • Naj se naslonim na teorijo in na kak način naj jo uporabljam?
  • Kako naj sestavim besedilo?

Delavnica: “Kako pisati besedilo o razstavi sodobne umetnosti” bo vodila udeležence od priprave na ogled in ogleda razstave do pisanja in dokončanja daljšega strokovnega besedila o razstavi. Najboljše besedilo bo tudi objavljeno v strokovnem tisku.


Urnik

1. del
četrtek, 4. 11. 2010
10:00-12:00 Predstavitev udeležencev. Predavanje o ključnih elementih razstave o katerih je potrebno razmišljati pred pisanjem strokovnega besedila
12.00 – 12.30 Samostojni ogled razstavnega projekta.
12.30 – 14.00 Vodeni ogled in pogovor z ustvarjalci razstavnega projekta.
14.00 – 16.00 Odmor za kosilo
16.00 – 18.00 Pogovor o ključnih vsebinskih točkah razstave, priprava na pisanje besedila

2. del
četrtek, 18. 11. 2010
16.00–18.00 Udeleženci se skupaj z mentorico pogovorijo o vsakem izmed dokončanih besedil in izberejo najboljše besedilo, ki ga avtor v naslednjem tednu pripravi za objavo v strokovni reviji.


Poročilo z delavnice
Najboljše besedilo (Iva Kovač: Ikonoklazem ali pomilostitev vizualnega užitka. Tomislav Brajnović v Galeriji Alkatraz)

Scroll up