Obiski razstav

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Letnik 13
1. semester (april 2010–junij 2010)


Usmerjeno in poglobljeno obiskovanje razstav. Za vsako se bo v naprej pripravilo referenčno gradivo; po razstavi bo vodil kustos, sodelovali bodo sodelujoči umetniki.

Scroll up