Serija predavanj

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Letnik 13
1. semester (april 2010–junij 2010)


Saša Nabergoj in Rebeka Vidrih: Umetnost XX. stoletja. Poglavja.
Pregled umetniških praks, gibanj in družbeno političnega konteksta ter ključnih premikov v razumevanju, tematiziranju, analizi in historizaciji likovne umetnosti.

Alenka Pirman: Umetnostni sistem. Pregled.
Predstavitev strukture sistema umetnosti v slovenskem prostoru in njegova umestitev v mednarodni kontekst. Risanje zemljevida javnih institucij, nevladnih zavodov, centrov, galerij,…

Barbara Borčič: Video kot orodje in izrazno sredstvo umetnikov. Izbrani primeri.
O rabi videa kot izraznemu sredstvu. Tematski pregled video produkcije v slovenskem prostoru.

Scroll up