Vpis

Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti konec leta odpira svoja vrata 18. generaciji udeleženk in udeležencev. Dveletno izobraževanje bo trajalo predvidoma od decembra 2020 do junija 2022, pripravljamo pa ga v partnerstvu z Galerijo Cukrarna, ki bo delovala pod okriljem Muzeja in galerij mesta Ljubljane.

Šola Svet umetnosti je najstarejši izobraževalni program na področju kuratorskih praks v Sloveniji. Ustanovljena je bil leta 1966, do sedaj jo je obiskovalo več kot 130 udeleženk in udeležencev, številni med njimi pa danes aktivno sooblikujejo naš umetnostni prostor. Dvoletni program se na podlagi bogatih izkušenj ves čas nadgrajuje in razvija. Prvi letnik je sestavljen iz sedmih, drugi pa iz petih modulov, ki vključujejo predavanja, delavnice, praktično in terensko delo. Prihodnje kuratorke in kuratorji se na šoli seznanijo z zgodovino kuratorskih praks, spoznajo področne strokovnjake in strokovnjakinje, dobijo vpogled v kritiški in teoretski aparat, ki jim bo v pomoč pri nadaljnjem delu na področju sodobne vizualne umetnosti, predvsem pa pridobijo veščine in metode praktičnega dela.

Prvi letnik (predvidoma december 2020/januar 2021–junij 2021) je posvečen pridobivanju umetnostnozgodovinskih, teoretskih in metodoloških znanj. Udeleženke in udeleženci se bodo spoznali z umetnostnim sistemom, kulturnimi politikami, zgodovino razstavljanja in kuratorskih praks. Posvetili se bomo tudi pisanju o sodobni umetnosti, analizi umetniških del in spoznavanju dela kuratorjev in kuratork. Ob koncu prvega letnika udeleženci in udeleženke pripravijo virtualno razstavo, na podlagi katere bo izbrana manjša skupina, ki napreduje v drugi letnik.

Drugi letnik (september 2021–junij 2022) je posvečen kuratorskim študijam ter praktičnemu delu. Program vključuje obiske ateljejev, kuratorsko mapiranje, seminarje, raziskovalno delo in module o praktičnem delu ter snovanju razstave. Na rednih tedenskih kuratorskih srečanjih z mentorji in mentoricami bodo udeleženci in udeleženke zasnovali in izvedli končno razstavo in spremljevalne dogodke.

Šola Svet umetnosti je plačljiva, višino kotizacije določimo pred začetkom šole, odvisna pa je od števila aktivnosti, spremljevalnih dogodkov, gostujočih predavateljev in predavateljic ter od višine sredstev, ki jih šola pridobi z razpisi in sponzorstvom. Redna srečanja potekajo ob sredah med 17. in 20.15 uro v Projektni sobi SCCA na Metelkovi 6 v Ljubljani. Točen termin se določi s skupino pred začetkom izobraževanja.

Vabilo k vpisu bo objavljeno predvidoma v novembru 2020.

Če želite biti pravočasno obveščeni o vpisu, nam pišite na: miha.kelemina@scca-ljubljana.si ali se naročite na novice.

Scroll up