Vpis v Svet umetnosti, šolo za kustose in kritike sodobne umetnosti

by

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
2014/2016
Leto 15

Rok prijave: nedelja, 28. 9. 2014


Svet umetnosti, šola za kustose in kritike sodobne umetnosti je dvoletna šola, namenjena vpisanim udeležencem, v okviru katere poleg rednega učnega programa pripravljamo tudi Serijo javnih predavanj in delavnic na temo kuratorskih praks.

Šola je namenjena vsem, ki jih zanima intenzivno in poglobljeno delo na področju sodobne umetnosti. Bodočim kustosom, kritikom in vsem, ki želijo delovati na tem področju, ponuja znanja, izkušnje in veščine, ki so potrebne za spoprijemanje z različnimi vidiki sveta sodobne umetnosti.

Program šole obsega 2. letnika:

  • Prvi letnik (oktober 2014–junij 2015) je posvečen pridobivanju umetnostnozgodovinskih, teoretskih in metodoloških znanj. Letnik vključuje: predavanja, seminarje, raziskovalno delo, študijske ekskurzije, obiske ateljejev in razstav, pisanje kritik pod mentorskim vodstvom, pogovore s kustosi, umetniki, teoretiki in pisci.
  • Drugi letnik (oktober 2015–junij 2016) je namenjen kuratorskim in kritiškim študijam ter preizkušanju v praksi. Letnik vključuje: module o praktičnem delu kustosa ter skupinsko delo pri konceptualiziranju in izvedbi razstave sodobne umetnosti pod mentorskim vodstvom.

Natančnejši program je objavljen na spletni strani Sveta umetnosti in se bo sproti spreminjal in dopolnjeval. Pridružujemo si pravico do sprememb. Urnik šole je objavljen en mesec vnaprej.

Redna srečanja praviloma potekajo ob četrtkih od 16.00 do 20.00 v Projektni sobi SCCA (Metelkova 6).

Šola poteka v slovenščini, nekatera predavanja in delavnice so tudi v angleščini, hrvaščini ali srbščini. Osnovno (pisno in govorno) znanje slovenščine je obvezno.

Kotizacija: 1. letnik (2014/2015) 500 EUR, 2. letnik (2015/2016) 500 EUR. Kotizacij ne vračamo.


POTEK PRIJAVE:

Prijavi se lahko vsak, ne glede na izkušnje, starost in izobrazbo.

Zainteresirani naj pošljejo izpolnjeno elektronsko prijavnico, svoj življenjepis, motivacijsko pismo in kritiko razstave sodobne umetnosti (do max. 5000 znakov brez presl.) v elektronski obliki na naslov svetumetnosti@scca-ljubljana.si ali natisnjeno na poštni naslov: SCCA–Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubljana.

Rok prijave: nedelja, 28. 9. 2014

Kandidati, ki se bodo na podlagi poslanega gradiva uvrstili v ožji izbor, bodo vabljeni na razgovor s komisijo v sestavi: Saša Nabergoj, vodja šole, Barbara Borčić, svetovalka šole in Miran Mohar, mentor.

Kandidati, vabljeni na razgovor, bodo obveščeni do petka, 3. 10. 2014.

Razgovori bodo potekali v torek in sredo, 7. in 8. 10. 2014.

Izbranih bo do 10 udeležencev.

Udeleženci bodo zaključili prvi letnik s pripravo virtualne razstave kot samostojne raziskovalne naloge. Na podlagi te in uspešnega dela v prvem letniku bo iz skupine izbranih osem udeležencev, ki bodo napredovali v drugi letnik šole.


Urnik za oktober in november

Scroll up