Začetek drugega letnika 17. generacije šole Svet umetnosti

by

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 17


S septembrom 2019 začenjamo z drugim letnikom Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti. Kuratorke, ki bodo pod mentorskim vodstvom Mirana Moharja in Alenke Gregorič zasnovale in izvedle končno razstavo v Galeriji Škuc, so Tia Čiček, Kristina Ferk, Katja Filovski, Lara Mejač, Anja Seničar in Rea Vogrinčič.


 

Poudarek na praktičnem delu

Drugi letnik šole (september 2019–junij 2020) bo posvečen preizkušanju v praksi. Program je razdeljen v pet modulov in bo vključeval redna srečanja z mentorjem in mentorico, obiske ateljejev, kuratorsko mapiranje, raziskovalno delo in praktikume o praktičnem delu ter snovanju razstave.

V modulu Menedžment in produkcija razstave se bomo preko predavanj in praktičnih delavnic spoznali z osnovami kulturnega menedžmenta in delom producenta/-ke v sodobni umetnosti. Udeleženke bodo pridobile osnovna znanja, informacije in veščine upravljanja s sponzorskimi sredstvi ter se naučili uspešnega komuniciranja z javnostmi. Modul Oblikovanje in tehnična podpora razstave bo posvečen tehničnim in oblikovnim vidikom snovanja razstave od njene preliminarne, pripravljalne faze pa vse do operativne faze in postavljanja umetniških del v prostor. Izdelali bomo tehnični načrt in se seznanili z mutimedijo ter zadregami neinteraktivne multimedijske tehnologije kot komunikacijskega orodja na umetnostni razstavi. Posebno pozornost bomo namenili oblikovanju razstave in inovativnim in praktičnim metodologijam reševanja izzivov, ki jih predstavlja medij razstave.

V sklopu modula Kuratorsko mapiranje bomo na obiskih umetnostnih razstav v Ljubljani, po Sloveniji in na ekskurzijah spoznali delovanje različnih javnih zavodov, neodvisnih umetnostnih institucij ter posameznikov in posameznic. Že novembra se odpravljamo na štiridnevno strokovno ekskurzijo v Benetke, kjer bomo obiskali 58. beneški bienale.

Dogajanje na razstavi se ne konča z odprtjem, ampak njeno vsebino dopolnjujejo, osmislijo in interpretirajo različni spremljevalni dogodki, namenjeni različnim ciljnim občinstvom, nemalokrat razstavo pospremi tudi spremna publikacija in/ali spletna stran. Modul Priprava razstave in podpornih vsebin bo zato zaokrožal osrednji modul Razstava, v sklopu katerega bodo udeleženke pod mentorskim vodstvom kuratorke Alenke Gregorič in umetnika Mirana Moharja izvedle svojo končno razstavo v Galeriji ŠKUC. Razstava, ki se bo odprla 14. maja 2020, bo končni rezultat in obenem sklep dvoletnega izobraževanja v šoli Svet umetnosti.

Vabimo vas tudi k branju umetnostnih kritik in analiz umetniških del, ki so dostopne na spletni strani šole Svet umetnosti, kjer je celovito dokumentiran učni proces prvega letnika.

Scroll up