Ženja Leiler: Časopisni članek in kritika

by

Laboratorij kuratorskih praks
2008/2009
Letnik 12

Delavnica št. 1

17.-18. oktober 2008
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

Rok za prijavo: 13. 10. 2008


Pisanje za dnevno časopisje in drugo splošno periodiko ima specifične omejitve in zahteve, pa tudi posebne možnosti, ki jih ne bi smeli podcenjevati. Glavne omejitve so, da mora biti besedilo napisano čim prej ob dogodku, kar omeji možnosti daljšega premišljevanja in morebitnega dodatnega študija. Poleg tega so takšni teksti navadno prostorsko omejeni, kar pomeni, da morajo biti napisani zelo zgoščeno in natančno, ne da bi bili zato manj razumljivi.
Najpomembnejša omejitev, obenem pa tudi temeljna prednost sta povezani z občinstvom.

Gre za tako imenovano široko, neprofesionalno občinstvo, ki polja ne pozna podrobno in navadno tudi ne specifičnih prijemov in razmerij v produkciji sodobne umetnosti; marsikdaj moramo računati celo na odpor in predsodke. Zato morajo biti takšni teksti napisani jasno, zlahka razumljivo in tudi privlačno. Obenem je bistveno, da besedila temeljijo na dobrem poznavanju snovi in njenega konteksta in na jasnih stališčih pisca. Šele potem je mogoče, da je lahko besedilo napisano zgoščeno in jasno, obenem pa je strokovno zanesljivo in relevantno. Tu se kaže tudi veliki potencial besedil. Predvsem imajo zelo številno publiko in prav zato so lahko zelo koristna, ne le za širše razumevanje in vrednotenje posameznega umetnika ali razstave, temveč tudi za boljše poznavanje in razumevanje polja sodobne umetnosti in njegovega položaja v družbi.

Prav zato, ker je treba pri takšnem pisanju akademski jezik in teoretski žargon zamenjati s preprostejšim jezikom, se včasih takšno pisanje razume kot manjvredno. Strokovnjaki ga bodisi podcenjujejo ali celo prezirajo ali pa ga poskušajo “dvigniti” z rabo strokovnega žargona.

Namen delavnice bo oblikovati vsaj zasilne odgovore na vprašanja, kakšen je cilj posameznih žanrov v časopisju in drugih množičnih publikacijah (članek, poročilo, recenzija, kritika itn.) in kako naj bodo besedila zastavljena. Skupaj z udeleženci bomo opredelili, katere so napake, ki jih srečujemo pri vsakdanjem branju, in katere kvalitete naj bi imeli takšni teksti. V drugem delu se bo delavnica ukvarjala z branjem in analizo časopisnih člankov ali kritik, ki jih bodo napisali udeleženci.


URNIK

17. oktober (petek)

10.00-13.00

Uvodno predavanje:

 • značilnosti slovenskega medijskega prostora
 • splošno o pisanju o kulturi v slovenskih medijih
 • opredelitev osnovnih žanrov pisanja o kulturi in umetnosti za dnevni časopis

(pavza)

 • kako pisati kritiko
 • analiza že objavljenih kritik (po izboru udeležencev)

15.00-17.00 (18.00)

 • analiza in pogovor o prispevkih, ki so jih udeleženci napisali pred delavnico
 • kritika brez pridevnikov / vaja
 • udeleženci individualno napišejo članek in/ali oceno razstave
  (O kateri razstavi bomo pisali, bodo udeleženci obveščeni pravočasno.)

18. oktober (sobota)

10.00-13.00

 • analiza v petek napisanih prispevkov
 • individualni pogovor

Mentorica delavnice je Ženja Leiler
Ženja Leiler


PRIJAVE

Cena delavnice je 20 EUR za posameznike in 30 EUR za predstavnike institucij. Kopija plačane položnice je pogoj za udeležbo na delavnici. Število mest je omejeno na deset udeležencev.

Rok za prijavo: ponedeljek, 13. oktober 2008

K prijavi je potrebno priložiti:

 • kratek opis svojih izkušenj s pisanjem;
 • dva spletna naslova kritik ali skenirani kritiki, ki ju udeleženci izberejo iz slovenskih dnevnikov (Dnevnik, Večer, Delo) ali tednikov (Mladina, Mag, Reporter). Ena izmed kritik naj bo primer dobre, druga pa slabo napisane kritike;
 • poročilo (do 1800 znakov s presledki) in oceno (do 2400 znakov s presledki) z dogodka po lastnem izboru.

Izpolnjeno elektronsko prijavnico s prilogami pošljite na elektronski naslov: svetumetnosti@scca-ljubljana.si ali poštni naslov ali prinesite osebno:
Zavod SCCA-Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubljana.
Uradne ure: 11.00-15.00

KONTAKT
Zavod SCCA-Ljubljana (uradne ure: 11.00-15.00)
Kontaktna oseba: Petja Grafenauer
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, tel.: 041 367 425, fax: (01) 430 06 29
E-mail: svetumetnosti@scca-ljubljana.si

Scroll up