Zgodovina

Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti

Vodje programa: Miha Kelemina (2016−), Simona Žvanut (2015/2016), Saša (Glavan) Nabergoj (1998−2015);
razen: Alenka Pirman (1997), Petja Grafenauer (2008/09), Urša Jurman (2005/06)

Koordinatorji/koordinatorke, strokovni sodelavci in sodelavke: Asta Vrečko (2018−), Jasna Jernejšek (2018/2019), (Lara Plavčak (2016−2018), Miha Kelemina (2015/2016), Simona Žvanut (2011−2015), Sonja Zavrtanik (2009−2011), Maja Lozić (2007/08), Tevž Logar (2004–2006), Toni Poljanec (2003/4), Jani Pirnat (2002/03), Saša (Glavan) Nabergoj (1997)

Scroll up