Eda Čufer: Intervju kot orodje konceptualizacije

by

Laboratorij kuratorskih praks
2007/2008
Letnik 11

Delavnica št. 2

17., 18. in 29. januar 2008
Projektna soba SCCA, Metelkova 6


Različne skupnosti oblikujejo svoje kolektivne identitete skozi oblikovanje specifičnih komunikacijskih načel. Za razliko od totalitarnih družb, kamor so spadale tudi nekdanje socialistične družbe v Vzhodni Evropi, demokratične družbe naravnost malikujejo vse vrste javnega, spontanega izjavljanja. Intervjuji, okrogle mize, javne diskusije, raziskave primerov z izpraševanjem neposredno vpletenih etc. so v sodobnem komunikacijskem okolju dominantne medijske oblike preko katerih se regulira družbeno življenje kot celota. S spremembo družbene ureditve po letu 1989 so Vzhodno Evropske družbe v temelju spremenile svoje komunikacijske navade. Bolj kot premišljeni, avtoritarni ali avtoritativni besedi, v demokratičnem kapitalizmu verjamemo besedi, ki “privre iz srca”, ki se spontano konstituira neposredno pred nami. Intervju je eno najbolj prevladujočih komunikacijskih orodij v sodobni kapitalistični družbi.

V okviru delavnice Intervju kot orodje konceptualizacije smo področje intervjuja omejili na polje moderne in sodobne umetnosti. O intervjuju smo poskušali razmišljati kot o orodju konceptualizacije (ustvarjalnega razmisleka, predpriprave, načrta) različnih strokovnih praks, ki se vežejo na delovanje v polju moderne in sodobne umetnosti. Intervju (ki ga lahko opravimo v obliki avdio ali video posnetka) lahko uporabljamo v raziskovalni fazi tako pri pripravi in izvedbi umetniškega projekta, kot pri koncipiranju razstave, disertacije, kritike ali drugih sorodnih dejavnosti.

Delavnica je vsebovala:

  • krajše uvodno predavanje in pogovor o predlaganih temah-intervjujih (dopoldne, prvi dan);
  • strategije in taktike artikuliranja vprašanj (popoldne, prvi dan);
  • izvedbe intervjujev in individualno pripravo z mentorico (drugi dan);
  • pregled in kritični pogovor o rezultatih (zadnji dan).

Med drugim dnem delavnice (izvedba intervjujev) in tretjim dnem (pregled in kritični pogovor o rezultatih) so kandidati opravili prepise intervjujev iz avdio ali video posnetkov v tekstualno obliko in intervjuje tudi uredili v obliko primerno za objavo.


Urnik

17. januar (četrtek)

11.00-14.00: krajše uvodno predavanje mentorice s primeri;
pogovor o predlaganih temah – intervjujih

16.00-19.00: strategije in taktike artikuliranja vprašanj

18. januar (petek)

Ves dan: izvedba intervjujev in individualni pogovor z mentorico (urnik bo prilagodljiv glede na dogovorjene intervjuje)

29. januar (torek)

11.00-14.00: pregled in kritični pogovor o rezultatih


Udeleženci delavnice so opravili naslednje intervjuje:

Objavljen bo intervju Petre Milič z Zdenko Badovinac v Likovnih besedah. Ob objavi bo naknadno objavljen tudi na naši spletni strani.

Eda Čufer - delavnica
Eda Čufer - delavnica
Eda Čufer - delavnica
Eda Čufer - delavnica
Eda Čufer - delavnica
Eda Čufer - delavnica
Eda Čufer - delavnica
Eda Čufer - delavnica
Eda Čufer - delavnica
Scroll up