Sønke Gau in Katharina Schlieben: Imamo delo! Ali ujet med dvema stranema: Prevpraševanje pogojev produkcije …

by

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 14

Serija javnih predavanj o kuratorski in institucionalni praksi

Četrtek, 26. 1. 2012 ob 18. uri
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana


Eno izmed najinih vprašanj je, kako se pogovarjati in vnesti v področje kuratorstva vprašanje nevidnega, marginaliziranega, nematerialnega ali minljivega. To je zopet povezano s političnim problemom reprezentacije: Kdo in kaj je reprezentirano in kako pride v ospredje? Kako definirati sredstva reprezentacije, kako ustvariti in oblikovati metodologije vizualnega prevoda za efemerne prakse in dolgoročne procese? Refleksija pogojev institucionalnega okvirja, skratka pogojev, v okviru katerih danes obstaja produkcija umetnosti, ki bazira na raziskavi, participatorna umetnost in umetnost, ki je vključena v družbeno okolje in kontekst v povezavi s pogoji financiranja, je posebnega pomena v odnosu do vprašanja reprezentacije. Situacija financiranja in pogoji produkcije projekta Imamo delo! Samoorganizacija in negotovi delovni pogoji (Work to do! Self-Organisation in precarious Working Conditions) bi lahko bili opisani kot ”Ujet med dvema stranema” in ”zahtevata več dela!”

Predavanje bo v angleškem jeziku.


Predavatelja

Sønke GauSønke Gau
Živi v Zürichu (Švica), družboslovni znanstvenik, kurator, kritik in predavatelj
Leta 2004 je s Katharino Schlieben ustanovil kuratorsko ekipo, ki je med 2004 in 2009 vodila Shedhalle v Zürichu. Med 2000 in 2004 je bil koordinator razstav na Inštitutu za sodobno umetnost na Akademiji likovnih umetnosti (Dunaj), kurator v dunajski Künstlerhaus in vodja projektov tretjega berlinskega bienala sodobne umetnosti. Med najnovejšimi publikacijami sta Spektakel, načelo užitka ali karnevalsko – bralec o možnostih, izkušnjah v razliki in strategijah karnevalskega v kulturno-politični praksi in Imamo delo! Samoorganizacija in negotovi delovni pogoji (Spectacle, Pleasure Principle or the Carnivalesque – A Reader on Possibilities, Experiences in Difference and Strategies of the Carnivalesque in Cultural-Political Practice in Work to do! Self-Organisation in precarious Working Conditions) (ur. skupaj s Katharino Schlieben, 2008 in 2009). Od leta 2010 je bil raziskovalec in vodja projektov na ”Inštitutih za kritiko” Inštituta za teorijo (ith), med 2011–2012 je ”znanstvenik na rezidenci” na Inštitutu MA za transdisciplinarnost – oboje na Univerzi za umetnosti (Zürich).

Katharina SchliebenKatharina Schlieben
Družboslovna znanstvenica, kuratorka in predavateljica
Leta 2004 je s Sønke Gau-om ustanovila kuratorsko ekipo, ki je med 2004 in 2009 vodila Shedhalle v Zürichu. Med 2002 in 2004 je bila kuratorka v Kunstverein München, pred tem pa je bila gostujoča kuratorka v dunajski Künstlerhaus in South London Gallery (London). Med najnovejšimi publikacijami sta Spektakel, načelo užitka ali karnevalsko – bralec o možnostih, izkušnjah v razliki in strategijah karnevalskega v kulturno-politični praksi in Imamo delo! Samoorganizacija in negotovi delovni pogoji (Spectacle, Pleasure Principle or the Carnivalesque – A Reader on Possibilities, Experiences in Difference and Strategies of the Carnivalesque in Cultural-Political Practice in Work to do! Self-Organisation in precarious Working Conditions) (ur. skupaj s Sønke Gau-om, 2008 in 2009). Predava na različnih akademijah in šolah za umetnost v Švici. Od leta 2010 je kuratorka in predavateljica na Akademiji za umetnost v Dresdenu.


Produkcija: SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana
Koprodukcija: Podiplomski program kuratorstva inštituta študije z Univerze za umetnost Zürich.
Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji.
Swiss Contribution


Povezavi:

Predavanje

Scroll up