Suzana Milevska: Problematičnost razmerja med teorijo in kuratorsko prakso

by

Svet umetnosti | Leto 15 | Niz javnih predavanj Premisleki in premise v sodobni umetnosti, umetnostni teoriji in zgodovini

sreda, 5. 2. 2014, 18.00
Projektna soba, SCCA-Ljubljana, Metelkova 6


V predavanju bo Suzana Milevska obravnavala pomen in kompleksnost razmerja med sodobnimi kuratorskimi praksami in teoretskimi diskurzi. Pri tem se bo osredotočila na omejitve, ki izhajajo iz uporabe teoretskih konceptov kot zagovora izbranih kuratorskih modelov in strategij ter  pomena uporabe teoretskih konceptov za izhodišče samokritične refleksije umetnosti in kuratorskih izborov. Predstavila bo svoje kuratorske izkušnje – od zgodnjih projektov, ki so bili, kot pravi, gola ilustracija določenih teoretskih konceptov, do novejših projektov, v katerih izhaja iz konkretnih pojavov sodobnega časa in jih skuša interpretirati s pomočjo teorije. Ob obravnavi primerov lastnega kuratorskega dela se bo Milevska posvetila tudi vprašanjem razmerja med umetnostjo in aktivizmom ter aktualni potrebi kustosov in umetnostnih institucij po prepletu svojega dela s prizadevanji družbenih gibanj v iskanju družbenih sprememb onkraj neoliberalnega reda.

Predavanju sledi diskusija, na kateri bomo izhajajoč iz izbranih primerov obravnavali različne možnostih, kako se lahko teorija in praksa nanašata ena na drugo in medsebojno vplivata.


Suzana Milevska, foto: Dejan PetrovićSuzana Milevska (Skopje) je umetnostna zgodovinarka, kustosinja in teoretičarka vizualne umetnosti in kulture. Zaključila je doktorat iz vizualne kulture na Goldsmiths College v Londonu.
V svojem akademskem in kuratorskem delu se ukvarja s postkolonialno kritiko hegemonične moči v polju umetnosti, teorijo spolov in feminizmov v umetniških praksah, družbeno angažiranimi in participatornimi umetniškimi praksami. Kurirala je preko 70 mednarodnih razstav, v katerih se je povečini posvečala iskanju novih kuratorskih formatov in načinov predstavljanja kritičnih  diskurzov ter družbeno in politično angažiranih umetniških praks. Redno objavlja v strokovnih periodičnih in monografskih publikacijah; leta 2010 je izdala knjigi Gender Difference in the Balkans in The Renaming Machine: The Book. Leta 2012 je prejela nagrado Igor Zabel za kulturo in teorijo. Leta 2013 pa je bila izbrana za gostujočo profesorico umetnostne zgodovine Srednje in Jugovzhodne Evrope na dunajski likovni akademiji.


Foto: arhiv SCCA-Ljubljana


Predavanje je del niza javnih predavanj Premisleki in premise v sodobni umetnosti, umetnostni teoriji in zgodovini, ki jih pripravljamo v sodelovanju z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo.

Svet umetnosti / World of Art    Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo

Program podpirajo: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo, Erste sklad in Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Ljubljani.

Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo         Erste sklad         Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Ljubljani

Scroll up