Začel se je drugi letnik Sveta umetnosti

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 15


Z oktobrom 2015 začenjamo z drugim letnikom šole Svet umetnosti. V drugi letnik (2015/16) je napredovalo šest udeleženk, ki so bile izbrane na podlagi predstavitve virtualnih razstav in dela v prvem letniku (2014/15). To so Petra Bole, Nina Jesih, Hana Ostan Ožbolt, Mojca Sfiligoj, Katarina Stopar in Zala Kurinčič. Vsem čestitamo in jim želimo uspešno delo!

Poudarek na praktičnem delu
Drugi letnik bo namenjen kuratorskim in kritiškim študijam ter njihovemu preizkušanju v praksi. Udeleženci bodo pod mentorskim vodstvom Mirana Moharja (slikar, oblikovalec in scenograf) in Alenke Gregorič (umetnostna zgodovinarka, kustosinja in piska, umetniška vodja Mestne galerije Ljubljana in Tobačne 001) zasnovali in maja 2016 izvedli razstavo sodobne umetnosti v Galeriji Škuc. Znanje iz prvega letnika pa bodo obenem nadgradili še na seminarju iz pisanja ter s sklopom predavanj in modulov o praktičnem delu kustosa.

Učni proces dokumentiran na portalu šole Svet umetnosti
Portal Svet umetnosti celovito informacijsko in izobraževalno mesto za vse, ki jih zanima sodobna umetniška, teoretska, kritiška in kuratorska praksa. Na enem mestu tako lahko sledite učnemu procesu in prebirate besedila, nastala v okviru šole: kritike razstav, pregledi umetnostnih scen s študijskih ekskurzij, refleksije predavanj in delavnic, besedila iz rubrike Svet umetnosti v Likovnih besedah. Objavljamotudi on-line priročnike in publikacije o kuratorskih in kritiških praksah, ki so nastali v okviru mednarodnih projektnih povezovanj.

Dosežki 1. letnika
Program šole je bil sestavljen iz serije predavanj, treh seminarjev, obiskali pa smo tudi številne razstave, ateljeje umetnikov in umetnic ter se odpravili na študijske ekskurzije po Sloveniji. Prvi letnik je obiskovalo 12 udeležencev, ki so sodelovali tudi pri pripravi razstave Raziskovanje spomina: Zgodovine.Vaje.Zgodbe.Ponovitve turškega umetnika Borge Kantürka. Pod mentorskim vodstvom kustosinj so napisali spremni tekst ob razstavi in razstavljena dela v galeriji opremili s kratkimi opisi. Sodelovali so tudi pri promociji razstave, pri produkciji in tehnični izvedbi razstave ter pri zasnovi in izvedbi obrazstavnih dogodkov.

V minulem letu smo v sodelovanju z Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo pripravili tudi serijo javnih predavanj, kjer smo gostili Borisa Budna, Lino Džuverović, Jeleno Vesić, Jennifer Allen in Edit András. V sklopu šole smo pripravili še projekt Curating-In-Depth, ki se je odvijal v Ljubljani, Manili in Zagrebu in je vključeval pogovore z umetniki, obiske razstav, predavanja ter večer video projekcij.

Vodenje šole
Saša Nabergoj, ki je bila vodja šole od leta 1998, je nastopila mandat direktorice Loškega muzeja. Vodenje šole je prevzela Simona Žvanut, ki je bila njena koordinatorka od leta 2011, koordinacijo pa je prevzel Miha Kelemina.

Scroll up