Zlata nagrada jabolko kakovosti za Svet umetnosti

by

Svet umetnosti, šola za kustose in kritike sodobne umetnosti je program v Sloveniji in širši regiji srednje, vzhodne in južne Evrope, ki je namenjen praktičnemu in teoretičnemu izobraževanju kustosov in kritikov. Vsako leto nadgradimo izobraževalni proces z mednarodnimi sodelovanji. Med septembrom 2010 in junijem 2012 smo v okviru šole Svet umetnosti zasnovali in vodili mednarodni projekt ter bili zanj 11. decembra 2013 nagrajeni z zlato nagrado jabolko kakovosti.

Nacionalne nagrade jabolko kakovosti podeljujeta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). Nagrade se podeljujejo najboljšim zaključenim projektom v programu Vseživljenjsko učenje, ki je osrednji program EU na področju izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2007–2013. V kategoriji Leonardo da Vinci – Partnerstva so ocenjevalci letos prvo nagrado jabolko kakovosti podelili projektu SCCA-Ljubljana: Svet umetnosti. Modeli za usposabljanje in sodelovanje v sodobni umetnosti.

Foto: Boris Pretnar

 

OBRAZLOŽITEV
Projekt Svet umetnosti. Modeli za usposabljanje in sodelovanje v sodobni umetnosti je bil voden sistematično in z jasno vizijo. V projektu so sodelovali partnerji, ki so enakovredno prispevali k razvoju in izmenjavi novih znanj. Komunikacija je potekala nemoteno, sodelovanje je bilo konstruktivno. Partnerstvo je bistveno pripomoglo k zapolnitvi vrzeli manjkajočih znanj, ki se pri mladih pojavlja na področju kuratorskih študij, kritike umetnosti, muzeoloških študij in umetnostnega novinarstva. Pridobljeno znanje omogoča dodajanje vrednosti k vsakemu projektu, ki ga bodo izvajalci izvajali v prihodnosti kot del svojega poklica. Projekt uporablja orodja, ki omogočajo nove pristope pri nadaljnjem delu, hkrati pa uvaja nove modele poklicnega usposabljanja ter obenem upošteva modele, ki so že integrirani v obstoječe izobraževalne strukture. Skupni kurikul, ki je bil razvit v projektu, je relevanten za vse sodelujoče partnerje, vsi udeleženci so ob zaključku usposabljanja prejeli tudi certifikate. Projekt omogoča razvoj funkcionalne in aktivne platforme za kuratorje v sodobni umetnosti ter izgradnjo mednarodne mreže za nadaljnje sodelovanje.

Obrazložitev (pdf)

 

O PROJEKTU
Projekt Svet umetnosti. Modeli za usposabljanje in sodelovanje v sodobni umetnosti smo v okviru šole za kustose in kritike Svet umetnosti izvedli med septembrom 2010 in junijem 2012. V projektu smo se povezali sorodni izobraževalni programi s področja kuratorskih in kritiških praks. Kot vodja smo pripravili idejno zasnovo, vodili aktivnosti in skrbeli za sodelovanje na več ravneh (od vsebinskih do organizacijskih). S partnerji pa smo skupaj koncipirali aktivnosti in jih sinergično izvajali.

V projektu so poleg naše šole Svet umetnosti sodelovali partnerji: ECM (magistrski študij kuratorstva v okviru Univerze uporabnih umetnosti na Dunaju), Univerza Jagiellonski Krakov (podiplomski kuratorski študij), KURZIV (platforma za vprašanja kulture, medijev in družbe, Zagreb). Osredotočeni smo bili na poklicno usposabljanje na področju kuratorskih študij, študiju umetnostne kritike, muzeoloških študij in kulturnega novinarstva. Program je bil sestavljen iz različnih dejavnosti (pisno izražanje, produkcija razstav, kritično branje, delavnice, predavanja in študijske ekskurzije) in se je končal s pridobitvijo certifikata, ki bo tečajnikom pomagal pri začetkih delovanja v svetu umetnosti. Tečajniki so pridobili specifično, predvsem pa praktično znanje za delovanje kot kustosi, kritiki in novinarji sodobne umetnosti.

Cilj je bil iskati alternativne modele izobraževanja v umetnosti, razvijati skupen učni načrt in priročnik za poklicno usposabljanje. Krepili smo sodelovanje ter povezovanje med kulturnimi ustanovami v štirih državah, ki imajo podobne izkušnje glede statusa na mednarodnem trgu umetnosti in stanja umetnostnega izobraževanja. Gradili smo prostor za dolgoročno sodelovanje tako na institucionalni ravni (partnerske organizacije in njihovi zaposleni) in individualni ravni (učenci, učitelji in mentorji).


JABOLKA KAKOVOSTI 2013

Foto: Boris Pretnar

Projekte so ocenjevali zunanji ocenjevalci na podlagi štirih kriterijev kakovosti, ki sledijo ciljem programa Vseživljenjsko učenje: upravičenost projekta, vodenje projekta, rezultati projekta in trajnost projekta.
Nagrajeni projekti tako odražajo glavne prioritete programa Vseživljenjsko učenje, izstopajo s svojo vsebino, mednarodnim sodelovanjem in vključevanjem različnih partnerjev ter dosegajo pomembne rezultate za posameznike, organizacijo in širšo okolico. Nagrajeni projekti tako predstavljajo primere dobrih praks.

JABOLKA KAKOVOSTI 2013:

www.cmepius.si/vzu/jabolka/2013.aspx


DODATNE INFORMACIJE
Zavod SCCA–Ljubljana/Svet umetnosti (uradne ure: 10.00–13.00)
Koordinatorica: Simona Žvanut
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 431 83 85
E-mail: svetumetnosti@scca-ljubljana.si

Scroll up