Angela Harutyunyan: Tehnike opazovanja: Reprezentacija in interpretacija video umetnosti

by

Laboratorij kuratorskih praks
2008/2009
Letnik 12

Delavnica v dveh delih
Priprava video kompilacije s prispevkom Ide Hiršenfelder
Evalvacija in diskusija

14.-16. november 2008
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana
Rok za prijavo: 12. 11. 2008


Številni teoretiki in zgodovinarji kulture vztrajno označujejo globalno kulturo poznega potrošniškega kapitalizma s termini, ki govorijo o prevladi vizualnega. Kaj pomeni delovati kot subjekt v okvirih paradigme vizualnega? Kako je vidno konstruirano v zgodovini? Kakšne vrste struktur moči (po)ustvarja? Katere načine interpretacije vsebuje? Kaj je fenomen video umetnosti? Katere so nekatere izmed strategij interpretacije, predstavitve, reprodukcije in razširitve? Kako je video umetnost, kot estetski fenomen, povezana z “dobo spektakla”? Kakšna je vloga gledalca/opazovalca pri konstrukciji vizualnega? Kakšna je vloga kuratorja pri tvorbi nekaterih semantičnih plasti video umetnosti? Kakšno vlogo igra video v procesu dokumentacije performativne umetnosti? Kako tehnologije tvorijo zavedanje lastnega telesa?

Delavnica v dveh delih bo potekala v angleškem jeziku, v okviru Laboratorija kuratorskih praks 2008/09 in bo poskušala odgovoriti na zgornja vprašanja in vzpodbuditi diskusijo.


PROGRAM

1. DEL
petek, 14. 11. 2008, 10:00-17:00

10:00-11:00
Prvi del delavnice bo vključeval kratko predavanje o tehnikah in tehnologijah opazovanja ter načinu, na katerega je video umetnost postala zgodovinsko specifičen fenomen, povezan s širšimi političnimi, socialnimi, kulturnimi in ideološkimi diskurzi. Razpravljali in definirali bomo nekatere ključne termine in koncepte, ki so uporabni za interpretacijo video umetnosti.

Sledil bo pogovor o izbranem besedilu (udeleženci morajo besedilo prebrati pred delavnico) in spregovorili bomo o načinih, na katere tehnologije tvorijo gledalčevo subjektivnost ter o načinih, na katere gledalci/uporabniki oblikujejo tehnologije s pomočjo dominantnih kulturnih in zgodovinskih tvorb vizualne percepcije.

11:00-11:15 Odmor

11:15-13:00 Diskusija
Udeleženci delavnice naj preberejo:

  • Jonathan Crary: “Modernity and the Problem of the Observer” v Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the 19th Century, str. 1-25, MIT Press, 1990.

Ob koncu prvega dne delavnice bomo preizprašali nekatere sklepe o telesu, ki s tehnologijami, posebej videom, postaja prostor tekmovanja identitet. Spregovorili bomo o konceptu tehnofenomenološkega telesa.

Branje:

  • Amelia Jones, “Postmodernism, Subjectivity, and Body Art: A Trajectory” v Body Art: Performing the Subject, Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 1998.

13:00-14:00 Odmor za kosilo

14:00-15:15 Naloga 1
Debata bo potekala ob manjšem izboru armenskih in slovenskih video del iz različnih kontekstov (cca. 45 min). Udeleženci bodo sestavili krajša interpretativna besedila o videnih delih, kakor da bi bila ta del enotne razstave. Sledilo bo koncipiranje imaginativne razstave, v katero bodo vključena videna dela.

15:15-15:30 Odmor

15:30-17:00
V drugem delu delavnice se bomo posvetili tistim sodobnim umetnostnim in kuratorskim praksam, v katerih postanejo razvidne strategije razstavljanja video umetnosti.

Udeleženci naj pred delavnico preberejo:

  • Katarina Amman, “Dan Graham’s Designs for Video Presentations: Art, Commentary and Solution” v Present Continuous Pasts: Media Art, Strategies of Presentation, Meditation and Dissemination, Springer, Wien-New York, 2005, str. 112-122.
  • Igor Španjol, “Manifesta v Dnevni sobi

Naloga 2
Kot primer bomo izpostavili razstavo Video/cultures: multimedia installations in 1990s, ki jo je leta 1999 v ZKM v Karlsruheju v Nemčiji kurirala Ursula Frohne. Posebej se bomo osredotočili na problematiko, ki jo je izpostavila razstava, na tematske poudarke, strategije predstavljanja in organizacijo kataloga.

2. DEL
sobota, 15. 11. 2008, 10:00-13:00 (17:00)

Produkcija video kompilacije
Ob koncu delavnice bomo poskušali uporabiti orodja, ki smo jih pridobili. Pogovorili se bomo o možnostih za produkcijo kompilacije za Video pool archive – kurirani arhiv video umetnosti, ki je del projekta Video as Urban Condition Anthonyja Auerbacha. Pričakovano je, da bo praktični rezultat delavnice skupinska kompilacija in morebitni vnos v arhiv.

Produkcijski del delavnice bo potekal v sodelovanju s projektom oz. video arhivom DIVA, ki ga v okviru svojih video programov razvija SCCA-Ljubljana. Po dogovoru z udeleženci bo delavnico v nadaljevanju vodila Ida Hiršenfelder, sodelavka arhiva DIVA, na podlagi katerega bodo udeleženci pripravili kompilacijo video del.

Delo bo v dogovoru potekalo v soboto popoldne (13:00-17:00) ali v nedeljo.

EVALVACIJA IN DISKUSIJA
ponedeljek, 17. 11. 2008 (ura po dogovoru)

Angela Haratyunyan bo z udeleženci ovrednotila potek delavnice.


MENTORICA

Angela HarutyunyanAngela Harutyunyan je doktorska kandidatka umetnostne zgodovine in vizualnih študij na University of Manchester. Trenutno zaključuje disertacijo o sodobni armenski umetnosti in postsocialističnem javnem prostoru pod mentorstvom Amelie Jones. Je članica AICA-Armenia in soorganizatorka vsakoletne Mednarodne poletne šole za mlade kuratorje v Erevanu. Kurirala je številne samostojne in skupinske razstave sodobne armenske umetnosti, mdr. Mednarodni festival medijske umetnosti Public Media Space v Armenskem centru za sodobno eksperimentalno umetnost (ACCEA) v Erevanu, 2004 in Coming to You Not To Be With You, WOW, 2008. Objavila je številne strokovne članke o različnih temah, povezanih s sodobno umetnostjo v Armeniji v širšem kontekstu postsocialistične umetnosti in kulture. Je sourednica Public Spheres After Socialism (Intellect Books, 2008). Ukvarja se z umetnostnim zgodovinopisjem, performansom in body artom, umetniškimi praksami, povezanimi s problematiko spomina in pozabljanja, queer študijami ter estetiko in politiko.


PRIJAVE

Cena delavnice je 20 EUR za posameznike in 30 EUR za predstavnike institucij. Kopija plačane položnice je pogoj za udeležbo na delavnici. Število mest je omejeno na deset udeležencev.

Rok za prijavo: sreda, 12. november 2008

K prijavi je potrebno priložiti kratko biografijo in kratko formulacijo, zakaj se želite udeležiti delavnice. Na željo lahko kandidati obiščejo video arhiv SCCA, kjer si lahko ogledajo video dela in dobijo dodatne informacije.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov: svetumetnosti@scca-ljubljana.si ali poštni naslov ali prinesite osebno:
Zavod SCCA-Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubljana.
Uradne ure: 11.00-15.00


KONTAKT

Zavod SCCA-Ljubljana (uradne ure: 11.00-15.00)
Kontaktna oseba: Petja Grafenauer
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, tel.: 041 367 425, fax: (01) 430 06 29
E-mail: svetumetnosti@scca-ljubljana.si

Scroll up