Saša Nabergoj: Dolce Far Niente: Hvalnica brezdelju

by

Svet umetnosti, šola za kustose in kritike
sodobne umetnosti, letnik 13

Mednarodno sodelovanje
Saša Nabergoj: Dolce Far Niente: Hvalnica brezdelju
Predavanje

Sobota, 7. 5. 2011
Muzeološke kuratorske študije Inštituta za umetnostno zgodovino Jagelonske univerze, Krakov, Poljska


MEDNARODNO SODELOVANJE SVETA UMETNOSTI

Poklicno usposabljanje na področju kuratorskih študij, študij umetnostne kritike, muzeoloških študij in kulturnega novinarstva

Šola za kustose in kritike Svet umetnosti v sklopu mednarodnega projekta razvija modele za usposabljanje in sodelovanje v sodobni umetnosti. V okviru centralne Evrope vzpostavljamo sodelovanje kot partner z dolgoletno izobraževalno prakso in se kot taki enakovredno povezujemo z že utečenimi, tradicionalnimi in referenčnimi kuratorskimi programi. Naš cilj je vzpostaviti stalne povezave in sooblikovati izobraževalno platformo.

V tem okviru se povezujemo z Univerzo uporabnih umetnosti na Dunaju, njihovim magistrskim programom Exhibition and Cultural Communication Management (ECM), Jagelonsko univerzo v Krakovu (Muzeološke kuratorske študije Inštituta za umetnostno zgodovino) in zagrebškim Kurzivom – Platformo za vprašanja kulture, medijev in družbe.
Naše povezovanje temelji na treh segmentih dolgoročnega sodelovanja:

  • skupne študijske ekskurzije,
  • izmenjava predavateljev in
  • vzpostavitev skupne izobraževalne platforme.

Mednarodni povezovanje se je začelo septembra 2010 s partnerskim "kick-off" srečanjem v Zagrebu, nadaljevalo z delavnico kuratorice, kritičarke in teoretičarke Petje Grafenauer v Zagrebu, ki jo je za udeležence Kulturpunktove šole za novinarje pripravil Svet umetnosti. Sledila je študijska ekskurzija na Dunaj za udeležence tečaja Svet umetnosti, izbrane udeležence Kulturpunktove šole in študente kuratorskih študij Jagelonske univerze, januarja sta kuratorici, piski in teoretičarki Luisa Ziaja in Nora Sternfeld (ECM, Dunaj) predavali v Zagrebu, aprila 2011 pa sta pripravili predavanje o post-reprezentacijskem kuratorstvu v Ljubljani.

 

NAPOVEDUJEMO

Saša Nabergoj: Dolce Far Niente: Hvalnica brezdelju
Predavanje

Saša Nabergoj, vodja šole Svet umetnosti, v seriji predavanj skuša ubraniti pravico do brezdelja v sodobni hiperproduktivni družbi. Tokrat raziskuje 18. stoletje, kamor segajo korenine naše obsedenosti z delom in produktivnostjo. Takrat se je v okviru razsvetljenstva formiral kapitalistični ekonomski sistem, znotraj katerega se je pojavil racionalen diskurz o delu in ekonomiji. A istočasno se je vzpostavil tudi alternativni diskurz, ki slavi lenobo. Tu najdemo začetke odpora do sodelovanja v socialnem projektu, utemeljenem na delovni etiki, in začetek skepticizma do prepričanja, da sta produktivnost in proizvodnja dobrin naša ultimativna življenjska cilja. V nadaljevanju predavanja bomo s pomočjo umetnikov, kot so Kazimir Malevič, Marcel Duchamp in Mladen Stilinović, dodobra pretresli vsesplošno sprejet krog "dobave" in "povpraševanja", ki poganja sodobno potrošniško družbo 21. stoletja. Lenobo bomo skušali razumeti kot alternativo, ki lahko nujo po (multi)produkciji preobrne v svobodo za produkcijo.

Saša NabergojSaša Nabergoj deluje kot kustosinja, piska, urednica in predavateljica na področju sodobne umetnosti. Končala je študij umetnostne zgodovine na Univerzi v Ljubljani. Je pomočnica direktorice SCCA, Zavoda za sodobno umetnost–Ljubljana, neprofitne produkcijske, raziskovalne in izobraževalne organizacije, ki producira, spodbuja in posreduje inovativne umetniške in interpretativne prakse ter jih mednarodno povezuje. Ustvarjalce in uporabnike sodobne umetnosti (umetnike, kustose, teoretike, kritike, javnosti) opremlja z znanji, orodji in spretnostmi za emancipirano in reflektirano delovanje v svetu umetnosti.
Vodi Svet umetnosti, šolo za kustose in kritike sodobne umetnosti, ki je edini program v Sloveniji in širši regiji srednje, vzhodne in južne Evrope namenjen praktičnemu in teoretičnemu izobraževanju na področju sodobne umetnosti. Je članica mednarodnega združenja umetnostnih kritikov AICA (International Association of Art Critics, Pariz) in mednarodnega združenja kustosov sodobne umetnosti IKT (International Association of Curators of Contemporary Art, Amsterdam).

 

O PROJEKTU

Svet umetnosti. Modeli za usposabljanje in sodelovanje v sodobni umetnosti
Poklicno usposabljanje na področju kuratorskih študij, študij umetnostne kritike, muzeoloških študij in kulturnega novinarstva.

Partnerstvo: SCCA-Ljubljana/Svet umetnosti (vodja); magistrski program za kuratorje Exhibition and Cultural Communication Management (ECM), Univerza uporabnih umetnosti, Dunaj; muzeološke kuratorske študije Inštituta za umetnostno zgodovino Jagelonska univerza, Krakov; Kurziv – platforma za vprašanja kulture, medijev in družbe, Zagreb

Mednarodne aktivnosti in mobilnost podpira program Vseživljenjsko učenje, Leonardo Da Vinci, partnerstva.

Leonardo Da Vinci

Šolo Svet umetnosti podpirata Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo.

Scroll up