Vladimir Vidmar: Kuratorska raziskava

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


V nizu srečanj s kuratorjem Vladimirjem Vidmarjem se bodo udeleženke in udeleženci seznanili s kuratorskim delom v praksi. Zanimalo nas bo predvsem, kako se kurator ali kuratorka loti snovanja razstave, kje najde izhodiščno točko ter kako razvija koncept. Kaj je osnovni gradnik razstave in koncepta ter kako se ta bodisi razvija bodisi oddaljuje od začetne ideje?

Nadalje nas bo zanimalo, kako poteka kuratorska raziskava v praksi. Kako se lotimo raziskovanja in zbiranja informacij? Izhajamo iz pogovora z umetnikom ali umetnico, obiska ateljeja, iz poznanega dela ali obiskane razstave? Brskamo po spletu, spletnih bazah, knjižnicah in arhivih? Kakšne so raziskovalne metode ter kako poteka delo v kuratorski skupini?


Fotografije s srečanja in predstavitve virtualnih razstav (foto: Arhiv SCCA-Ljubljana)


Vladimir VidmarVladimir Vidmar (1982)
Umetniški vodja Galerije Škuc v Ljubljani. Diplomiral je na Filozofski fakulteti iz filozofije in novinarstva na Fakulteti za družbene vede na Univerzi v Ljubljani. Med 2007 in 2010 je delal v Mestnem muzeju Ljubljana na izobraževalnih programih za mladino in odrasle. Med 2010 in 2013 je bil pomočnik umetniškega vodje Galerije Škuc. Njegovi kuratorski projekti vključujejo številne mednarodne skupinske in samostojne razstave Tadeja Pogačarja, Lale Raščić, Fokus grupe, Mladena Stropnika, Becky Beasley, Nike Špan, Nikite Kadan. Sokuriral je pregledno razstavo Krize in novi začetki: Umetnost v Sloveniji 2005–2015 v +MSUM v Ljubljani. Sodeloval je pri raziskovalnih projektih zgodovine institucionalne kritike v srednji in jugovzhodni Evropi Inside Out ter pri mednarodnem razstavnem projektu Joshua Simon v Tel Avivu Otroci si želijo komunizem. S Tadejem Pogačarjem pripravlja raziskovalni in razstavni projekt 90-ta leta v slovenski umetnosti. Redno objavlja besedila o sodobnih umetniških praksah v umetniških revijah, katalogih, bil pa je tudi član različnih žirij. Od 2016 poučuje na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, kjer je vključen v tečaj Umetnostni sistem in teorija razstavljanja, katerega predmetna nosilka je Beti Žerovc. Živi in dela v Ljubljani.

Scroll up