Šola

Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti je najstarejši program v Sloveniji, ki je namenjen praktičnemu in teoretičnemu izobraževanju na področju kuratorskih praks. Izhaja iz podmene, da je prihodnje strokovnjake in strokovnjakinje potrebno naučiti veščin in metod praktičnega dela ter jim omogočiti vpogled v kritiški in teoretski aparat, kar jim bo pomagalo pri nadaljnjem delu na področju sodobne vizualne umetnosti. Dveletni program se na podlagi bogatih izkušenj ves čas nadgrajuje in posodablja. Prvi letnik je sestavljen iz sedmih, drugi pa iz petih modulov, ki vključujejo predavanja, delavnice, praktično in terensko delo. Udeleženci in udeleženke se na šoli seznanijo z zgodovino kuratorskih praks, spoznajo številne področne strokovnjake in strokovnjakinje ter se priučijo metod praktičnega dela. Šola je bila ustanovljena leta 1996, do danes jo je obiskovalo več kot 130 udeleženk in udeležencev, številni med njimi pa danes aktivno sooblikujejo slovenski umetnostni prostor.

Aktualni letnik

Prvi letnik (2018–junij 2019) je bil posvečen pridobivanju umetnostnozgodovinskih, teoretskih in metodoloških znanj. Udeleženke in udeleženci so se spoznali z umetnostnim sistemom, kulturnimi politikami, zgodovino razstavljanja in kuratorskih praks. Posvetili smo se tudi pisanju o sodobni umetnosti, analizi umetniških del in spoznavanju dela kuratorjev in kuratork.

Drugi letnik (september 2019–november 2020) je posvečen kuratorskim in kritiškim študijam ter praktičnemu delu. Program vključuje obiske ateljejev, kuratorsko mapiranje, seminarje, raziskovalno delo in module o praktičnem delu ter snovanju razstave. Na rednih tedenskih kuratorskih srečanjih z mentorico Alenko Gregorič in mentorjem Miranom Moharjem bodo udeleženke zasnovale končno razstavo v Galeriji Škuc.


Zgodovina

Izobraževalni program Svet umetnosti se je leta 1996 razvil iz potrebe po teoretičnem in praktičnem izobraževanju na področju sodobnih vizualnih umetnosti in teorij. Zasnovali sta ga umetniška vodja Galerije Škuc Alenka Pirman in direktorica Sorosovega centra za sodobne umetnosti-Ljubljana Lilijana Stepančič. Tečaj se je leta 1998 iz Galerije Škuc preselil pod okrilje Sorosovega centra, s tem pa se je vključil v centrove mednarodne povezave, ki so bile močne predvsem v nekdanji Vzhodni Evropi in državah, ki so bile prej del Sovjetske zveze – in tako dobil specifičen mednarodni kontekst. Svet umetnosti so sestavljali: niz javnih predavanj, s katerimi smo osvetlili sodobne umetniške prakse in umetnostne teorije ter vzpodbudili njihovo razumevanje; kuratorski tečaj, ki je dal udeležencem in udeleženkam vsebinska in organizacijska znanja, potrebna za delo kuratorja sodobne umetnosti, študijske ekskurzije, ki so udeležencem in udeleženkam omogočile pogled čez domači prag in jim pokazale pestrost metod, prijemov in tehnik delovanja v umetnostnih sistemih v različnih okoljih, ter antologija besedil.

Leta 2003 sta Igor Zabel, kustos in mentor tečaja, in Barbara Borčić, direktorica SCCA-Ljubljana, v okviru Sveta umetnosti zasnovala dodaten izobraževalni program – Seminar iz pisanja o sodobni umetnosti. Seminar je udeležence in udeleženke seznanjal z različnimi žanri pisanja ter spodbujal pisanje o sodobnih umetniških praksah in njihovo zgodovinjenje. Sestavljali so ga mentorska srečanja z Igorjem Zabelom in Miškom Šuvakovićem, korespondenca po e-pošti ter niz delavnic in predavanj, med njimi Tomaža Brejca, Borisa Budna, Ješe Denegrija, Ede Čufer in drugih.

Istega leta smo izobraževanje za eno leto preoblikovali v Laboratorij kuratorskih praks. K sodelovanju smo povabili nekdanje tečajnike, tečajnice ter udeležence in udeleženke seminarja in med prijavljenimi izbrali sedem tistih, ki so se medtem že uveljavili v svetu sodobne umetnosti. Skupno raziskovanje in razmišljanje ob snovanju sklepnega dogodka smo nadgradili z analizo in refleksijo preteklosti Sveta umetnosti. In še pomembneje, laboratorij nam je služil za sprotno preverjanje našega delovanja, ponudil pa je tudi možnost za prevetritev idej celotne kuratorske scene pri nas. Tako smo, denimo, pripravili dve okrogli mizi, ki sta pripeljali skupaj tako rekoč vse ključne protagoniste in protagonistke kuratorstva v Sloveniji v minulih štiridesetih letih. Laboratorij se je sklenil dvakrat, z enotedenskim projektom z naslovom LabSUs v Galeriji Škuc junija 2007 in z razstavo LabSUs osebno/osobno v Mestni galeriji v Labinu oktobra istega leta. To sta bila dva različna načina udejanjanja ene kuratorske prakse: v Galeriji Škuc so kuratorji in kuratorke z nenehno navzočnostjo in z intenzivnim večplastnim javnim, pol-javnim in internim programom v enem teden trajajočem zamahu prikazali kuratorski vsakdan; v Labinu so svoj kuratorski kredo izpovedali z izborom umetniških del in individualno kuratorsko izjavo.

Po vrsti različnih formatov, ki smo jih preizkušali do leta 2009, smo z Letom 13 (2010/2011) posamezne segmente šole (tečaj za kustose, seminar iz pisanja), pa tudi različne formate (delavnice iz pisanja, delavnico podrobnega branja, razstave, moduli, predavanja) dopolnili in pod jih imenom Svet umetnosti, šola za kustose in kritike sodobne umetnosti razporedili v dva letnika. Prvi letnik je bil posvečen pridobivanju umetnostnozgodovinskih, teoretskih in metodoloških znanj, drugi pa kuratorskim in kritiškim študijam in preizkušanju v praksi. Pilotski letnik je pripomogel k dodatnemu razmisleku o strukturi in vsebini programa. Dveletni program šole je zasnovan na podlagi večletne raziskave o različnih kuratorskih programih, analize kuratorskih praks, posvetov z relevantnimi domačimi in mednarodnimi strokovnjaki in strokovnjakinjami, ovrednotenja preteklega programa in razmisleka o učinkovitih modelih izobraževanja na področju sodobnih vizualnih umetnosti in teorij. Programu prvega letnika pilotske 13. generacije, sestavljenemu iz poglavij iz umetnosti 20. in 21. stoletja, delavnic podrobnega branja, študijskih ekskurzij, delavnic iz pisanja o umetnosti in interpretiranja umetnosti in usmerjenih obiskov razstav, smo v 14. letu dodali Seminar iz teorije in vodeno obiskovanje ateljejev umetnikov. Predvsem pa smo ga podaljšali s poskusnih 6 mesecev 2010/2011 na celo leto.

Po uspešno zaključenem izobraževanju 14. in 15. leta šole se v januarju 2017 vračamo s prenovljenim programom, ki se po novem imenu Svet umetnosti, šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje. Šola je sestavljena iz dveh letnikov, deli se pa na tri sklope: Predavanja, Seminarji in moduli ter Delo v praksi. Predavanja v prvem letniku so osredinjena na spoznavanje z umetnostnim sistemom, kulturnimi politikami, zgodovino razstavljanja in zgodovino kuratorskih praks. Seminarji so posvečeni kritiškemu pisanju, analizi umetniških del in spoznavanju s teorijo, pod niz srečanj Kuratorska raziskava pa smo ugnezdili module o praktičnem delu kuratorjev in kuratork. Drugi letnik vključuje redna srečanja z mentorjema, obiske ateljejev, kuratorsko mapiranje, seminarje, raziskovalno delo in module o praktičnem delu ter snovanju razstave. Del programa ostaja tudi niz javnih predavanj, ki bo v prihodnjem letu znova posvečen kuratorskim praksam.

Šola je bila že od vsega začetka mednarodna s številnimi mednarodnimi predavatelji in predavateljicami, iz sosednjih držav pa so nemalokrat prihajali tudi udeleženci.

Arhivske strani Leto 1–Leto 9 (od 1996 do 2005/06)


Predstavitev zgodovine šole na razstavi ob dvajseti obletnici šole Svet umetnosti maja 2017 v Galeriji Škuc.

Časovnica v prvi sobi je kronološko predstavljala dvajsetletno zgodovino šole Svet umetnosti, njene programske in razvojne premike ter njeno zunanjo refleksijo. Vsak letnik je bil prikazan v sklopih, ki so si sledili v naslednjem vrstnem redu: predstavitev ekipe, udeležencev in udeleženk šole; proces dela in končna razstava; medijski odzivi. Časovnica je kazala na spremembe v vsakoletni strukturi šole, institucionalnem okviru ter konceptualnem razvoju v konstruiranju izobraževalnih praks in metodologij.

LETO 1 (1997) | LETO 2 (1998) | LETO 3 (1999) | LETO 4 (2000/01) | LETO 5 (2001/02) | LETO 6 (2002/03) | LETO 7 (2003/04) | LETO 8 (2004/05) | LETO 9 (2005/06) | LETO 10 (2006/07) | LETO 11 (2007/08) | LETO 12 (2008/09) | LETO 13 (2010/11) | LETO 14 (2011/13) | LETO 15 (2014/16) | LETO 16 (2017/18)

Scroll up