Zborniki

V zbornikih objavljamo predavanja vabljenih gostov, intervjuje, ki predavatelje in predavateljice predstavijo v širšem kontekstu njihovega delovanja, besedila končnih razstav šole, vizualni material idr. Zborniki so pomemben element za poglobljeno seznanjanje javnosti s programom Svet umetnosti, hkrati pa predstavljajo dragoceno gradivo za spoznavanje in raziskovanje izbranih tematik ter umetniških, kuratorskih in kritiških praks.

Zborniki so dvojezični (slovensko-angleški). Večina besedil je prosto dostopnih na spletu.


Zbornik letnikov 7-14, 2012 Zbornik V PRECEPU KURATORSKIH PRAKS
Letniki 7–14, 2012
Urednici: Saša Nabergoj, Barbara Borčić
Pomočnica urednic: Simona Žvanut
Besedila: Kuratorske in institucionalne strategije (predavanja/teksti, pogovori, refleksije)
Izbor tekstov 2007–2012:

Iz delavniškega arhiva:

Svet umetnosti 1997–2012: Dokumentacija

Objave v medijih

V slovenščini in angleščini.

Cena: 20 eur.


Zbornik Strategije predstavljanja 2 in 3, 2004 Zbornik STRATEGIJE PREDSTAVLJANJA 2 IN 3
(s katalogom razstav Camera Lucida in Fade In Fade Out)
Dvojna številka, 2004
Uredili: Barbara Borčić, Saša Glavan
Besedila:

Pogovori s predavatelji: Eda Čufer (2001/02, 2002/03)

V slovenščini in angleščini.

Cena: 20 eur.


Zbornik Zbornik STRATEGIJE PREDSTAVLJANJA, 2000/2001
Uredili: Barbara Borčić, Saša Glavan
Besedila:

Pogovori s predavatelji: Eda Čufer, Urša Jurman

Poročila:

V slovenščini in angleščini.

Cena: 15 eur.


Zbornik Zbornik GEOPOLITIKA IN UMETNOST, 1999
Uredila: Saša Glavan
Besedila:

Pogovori s predavatelji: Eda Čufer

Poročila:

V slovenščini in angleščini.

Cena: 12 eur.


Zbornik Zbornik TEORIJE RAZSTAVLJANJA, 1997/1998
(s katalogom razstave Ko umetnost nabija)
Uredili: Metka Vrečar, Nataša Petrešin, Igor Zabel
Besedila:

Poročila: Urša Jurman: Poročilo o poteku raziskave

V slovenščini in angleščini.

Razprodano.


Zbornik KONCEPTUALNA UMETNOST 60-IH IN 70-IH LET, 1996/1997
(s katalogom razstave This Art is Recycled)
Uredili: Ljubica Klančar, Lilijana Stepančič, Igor Španjol
Besedila:

 • Igor Zabel: Načeli serije in programa v ohojevski umetnosti
 • Lilijana Stepančič: Body art in OHO
 • Miško Šuvaković: Konceptualna umetnost v Srbiji
 • Antje von Graevenitz: Umetnikova osebnost kot sredstvo konceptualne umetnosti v Nemčiji
 • Charles Harrison: Konceptualna umetnost in problem predstavitve
 • Laszlo Beke: Konceptualna umetnost v vzhodni Srednji Evropi
 • Branka Stipančič: Radikalna umetnost iz Hrvaške

Poročila:

 • Igor Španjol: Reciklaža prostora in prostori reciklaže
 • Ljubica Klančar: Od dematerializacije k reciklaži in obratno
 • Vasja Nagy: Reciklaža kot umetnostna tehnika
 • Iztok Hotko: Od Irwina do podgane v pasti
 • Sabina Salomon: Zakaj?
 • Tečajniki Sveta umetnosti: Delavnice

Samo v slovenščini.

Razprodano.

Scroll up