Seminarji in moduli

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


Seminarji in delavnica v prvem letniku pri Andreju Pezlju, Petji Grafenauer, Kaji Kraner, Izidorju Baršiju in Barbari Borčić so bili posvečeni kritiškemu pisanju, analizi razstav in spoznavanju s teorijo. V sklopu modulov so se udeleženke in udeleženec na obisku pri Jani Ferjan in Teji Merhar v MSUM spoznali z zbiranjem dokumentacije, Ines Kežman z Zavoda Motovila ter Dušan Dovč pa sta jim predstavila razpise financiranja kulturnih projektov iz lokalnih, nacionalnih in evropskih virov. Drugi letnik (september 2017–junij 2018) je bil posvečen kuratorskim in kritiškim študijam, moduli pa so bili osredinjeni okrog praktičnega dela pri snovanju razstave sodobne umetnosti.

SEMINARJI:


MODULI, 1. LETNIK:

MODULI, 2. LETNIK: